இடுகைகள்

2011 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நாளைய இயக்குனர் இறுதிப்போட்டியும் பெற்ற பரிசும்!

நாளைய இயக்குனர் இறுதிப்போட்டிக்குமுன்

நாளைய இயக்குனர் அரையிருதிப்போட்டியில் எனது படம் “பார்வதியக்கா”

நாளைய இயக்குனர் கால்இறுதி சுற்றில் நான் “அப்துல்லா சிவா டேனியல்”

”நாளைய இயக்குனரில்” எனது குறும்படம் “பசி” 13.03.11

”நாளைய இயக்குனரில்” எனது குறும்படம் “மரண அடி” 30.01.11